Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

APG Türkiye, Gizlilik Politikası Türkiye resmi satış temsilcisidir.
Grup talepleriniz için 0212 334 29 00 numaralı telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Biz, AiRep Havacılık ve Turizm A.Ş olarak (“Şirket”), kişisel verilerinizin korunması adına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Veri Koruma Kanunu”) gereğince, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz de dahil olmak üzere Şirket ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına azami özen gösteriyoruz. Bu sorumluluk bilincinde olarak, bir Veri Kontrolcüsü olarak, aşağıda açıklanan yönetmelik sınırları çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

1- Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi ve İşlem Amaçları
Şirketimiz tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, ve iş operasyonlarına bağlı olarak, kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan araçlar ile ofisler, , satıcılar, çağrı merkezleri, websiteleri, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar, vb. tarafından toplanabilir.

Toplanan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri işleme koşulları ve amaçlarını düzenleyen 5. Ve 6. maddesi çerçevesinde şu nedenlerle işlenecektir: iş birimlerimizin, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanmanız için gerekli işleri gerçekleştirmelerini sağlamak; kişiye özel, isteğinize, alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünler ve hizmetler sağlamak; Şirketimizle iş birliği yapan kişiler ile birlikte Şirketimizin yasal ve ticari güvenliğini sağlamak (Şirket içindeki iletişime ait idari operasyonlar); Şirkete ait tesislerde fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortakları/müşterileri/tedarikçiler için değerlendirme sürecini sağlamak – yetkili çalışanlar veya görevliler – yasal uygunluk işlemi ve mali işler, vb.; Şirketimiz için ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak.

2- Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Yasal Nedenler
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanır ve böylece Şirketimiz yukarıda bahsedilen amaçlar için yasal çerçeve içerisinde ve aynı zamanda ilgili kontrat ve kanunun emrettiği sorumluluklarını tamamiyle ve bütünüyle yerine getirerek, ürünlerini ve hizmetlerini sağlayabilecektir. Bu yasal nedenden dolayı toplanan verileriniz, bu yazıdaki 1. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri işleme koşulları ve amaçlarını düzenleyen 5. Ve 6. maddesi çerçevesinde işlenebilir ve devredilebilir.

Kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla nasıl kullanırız?

Bizden güncellemeler almayı istediğinizi belirttiğiniz durumlarda:

 • size Platformlarımız ve dikkatle seçilen partnerlerimiz aracılığıyla mevcut olan ürün ve hizmetlerdeki gelişmeleri bildirmek amacıyla pazarlama mesajları gönderebiliriz (bunları size kendi pazarlama amaçlarımız doğrultusunda sunacak şekilde);
 • bu bilgileri almak istediğinizi belirlediğimizde veya bunu bize belirttiğinizde, Airep Havacılık ve Turzim A.Ş kurumlar ve/veya diğer üçüncü taraflar da size ürün ve hizmetleri hakkında pazarlama veya güncellemeler gönderebilir ve
 • bize bildirdiğiniz, Çerezlerden edindiğimiz (Çerez Politikamıza göz atın) ve/veya hizmet kullanımınızdan veya pazar araştırmalarından edindiğimiz şekilde (Aşağıdaki toplu veriler, veri analitikleri ve sosyal medya fonksiyonelliği bölümüne göz atın) kişisel tercihleri kullanacağız. Bu bilgileri, aldığınız reklam ve iletişimleri sizinle en alakalı olacak ve ilginizi çekebilecek şekilde kişiselleştirmek için kullanacağız.

Aynı zamanda belirli elektronik mesajlar alma isteğinizde sitemiz üzerinden üyeliğinize son verebilirsiniz.

3- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri Sahibi Hakları

Kişisel veri sahipleri Şirketimize, bu Aydınlatıcı Metin’de aşağıdaki belirtilen haklarına ilişkin taleplerini gönderdikleri takdirde, Şirketimiz en geç otuz gün içerisinde, talebin niteliğine bağlı olarak talebi ücretsiz olarak cevaplayacaktır. Eğer Kişisel Veri Koruma Kurulu bir ücret uygularsa, Şirketimiz tarafından belirlenecek olan bir ücret tarifesi uygulanır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları:

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu bağlamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim talep etme,
 • verilerin, Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlenmiş olsa dahi kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme ve üçüncü kişileri uyarma,
 • kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Koruma Kanunu’nun 13. Maddesi’nin 1. paragrafı uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi Şirketimize yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer türlere göre gönderebilirsiniz. Kurul henüz başka türlü bir iletişim tipi belirlemediği için, Veri Koruma Kanunu’na istinaden talebinizi yazılı olarak göndermeniz gerekmektedir. Bu bağlamda, Veri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile belirlenen, başvurularınızı yazılı olarak göndermeniz gereken kanallar ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizle beraber Veri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınıza ilişkin açıklamalarla info@airep.com adresine başvurunuzu gönderiniz. Başvurunuzu kimlik kartınızla beraber Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. Çınar Apt. No:25/3, 34437, Elmadağ, Beyoğlu, İstanbul, Turkey adresine kargo ile, noter aracılığıyla veya Veri Koruma Kanunu ile belirtilen diğer yöntemlerle gönderiniz veya başvuru mektubunuzu info@airep.com  adresine güvenli elektronik imza ile gönderiniz.

© 2018 AiRep. Tüm hakları saklıdır

Haberler